Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

1. monitorovací zpráva

1. Popište stručně uskutečněné aktivity partnerství a dosud dosažené výsledky (cca jedna A4 textu):

Uveďte chronologicky seřazené aktivity a výstupy, které jste uskutečnili za první rok partnerství – měly by odpovídat aktivitám a výstupům uvedeným v částech D.4 a G.2  žádosti o projekt. V této části také popište projektová setkání uskutečněná na Vaší škole.

Grantová smlouva byla podepsána teprve v polovině prosince 2011, proto mohlo být započato s aktivitami až koncem prosince 2011. Do té doby už probíhala e-mailová komunikace s koordinátory v Německu.  Zprostředkovali jsme i adresy studentům pro dopisování.

 

 • Návštěva putovní výstavy „ Někomu život, někomu smrt“- článek v Městských listech s charakteristikou projektu a zpráva o návštěvě výstavy

 

 • Zveřejnění informací o partnerské škole, o projektu a podpisu Grantové smlouvy na webových stránkách školy

 

 • Účast na pietním aktu k 70. Výročí operace Anthropoid v Nehvizdech + diskuse s pamětníky – zpráva studentů v Městských listech

 

 • Účast studentů v soutěži Lidice pro 21.století. Studentka Iveta Žďárská se umístila ve finále na 5. místě. Její práce uveřejněna na www.gbl.cz

 

 • Příprava, plánování a zajištění programu pro návštěvu německých studentů na naší škole,

            která se uskuteční 23.9. – 2. 10.2012

 

 • Pravidelná komunikace s koordinátory projektu v Německu

 

 • Schůzka rodičů z hostitelských rodin – informace o programu, podněty rodičů a diskuse k zajištění pobytu německých studentů na naší škole

 

 • Účast na Monitorovacím semináři projektů Partnerství škol Comenius

 

 • Návštěva výstavy Koncentrační tábor na Karlově náměstí – fotodokumentace

 

 • Exkurze do Lidic u příležitosti 70. Výročí vyhlazení jako součást přípravy programu na návštěvu a projektovou práci v září

 

 • Návštěva německého velvyslanectví v Praze u příležitosti Dne otevřených dveří a 20. výročí podpisu Česko-německé smlouvy o dobrém sousedství a spolupráci – fotodokumentace

 

 • Přednáška o událostech na německém velvyslanectví v létě 1989 a následném pádu Berlínské zdi v závěru téhož roku – pro všechny studenty školy – PhDr Petr Nejedlo - prezentace 

 

 • Medailony studentů, kteří navštíví naši školu – burza, předběžné přidělení do rodin