Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Akce školy - stálé

 

Adaptační kurzy                                 1. A     12. 9. – 14. 9. 2016

                                                          P         12. 9. – 14. 9. 2016        

      

       Sportovní akce

 

září x říjen         2016              Čokoládový závod o rekord dráhy („Čokoládová štafeta“)

leden – únor- březen      2017     Lyžařské výcvikové kurzy

červen                          2017       Sportovní kurzy 3. A, SP

červen                 2017       Fotbalový turnaj VG

červen                 2017       Sportovní dny nižšího a vyššího gymnázia

 27.června           2017       XX. ročník Memoriálu prof. Šimka (lehkoatletický den školy)

        

Kulturní akce

16. 11.               2016                Přijímání žáků P a 1. A do cechu studentského

7. 12.                 2016                Den otevřených dveří pro zájemce o studium

19. 12.                2016                Studentská akademie

3. 2.                  2017                Maturitní ples

9.května            2017                XIX. ročník Macharova Brandýsa

      

 

       Činnost probíhající v průběhu celého roku

      

-          akce organizované Přírodovědnou společností Dr. Ant. Bečváře (1x - 2x měsíčně)

-          návštěvy divadel v Mladé Boleslavi a v Praze (5 představení Ml. Bol. + dle výběru z nabídky pražských divadel)

 

 

Školní výlety, studijní a poznávací pobyty, školy v přírodě

 

            v termínech dle dohody s vedením školy