Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Akce školy - stálé

Adaptační kurzy                                 1. A     17. 9. – 20. 9. 2018

                                                         P         11. 9. – 14. 9. 2018       

      

       Sportovní akce

 

září x říjen                    2018       Čokoládový závod o rekord dráhy („Čokoládová štafeta“)

leden – únor- březen      2019       Lyžařské výcvikové kurzy

červen                           2019       Sportovní kurzy 3. A, SP

       25. červen               2019       XXII. ročník Memoriálu prof. Šimka (lehkoatletický den školy)

       26. červen                2019      Sportovní dny nižšího a vyššího gymnázia

       27. červen                2019      Fotbalový turnaj VG

 

Kulturní akce

         27. 10.                     2018  Oslavy 100. výročí založení republiky a 105. výročí založení školy

podzim               2018                Přijímání žáků P a 1. A do cechu studentského

         5. 12.                 2018                Den otevřených dveří pro zájemce o studium

       18. 12.                 2018                Studentská akademie

       15. 2.                   2019                Maturitní ples

       13.5.                    2019                XXI. ročník Macharova Brandýsa

      

 

       Činnost probíhající v průběhu celého roku

      

-          akce organizované Přírodovědnou společností Dr. Ant. Bečváře (1x - 2x měsíčně)

-          návštěvy divadel v Mladé Boleslavi a v Praze (5 představení Ml. Bol. + dle výběru z nabídky pražských divadel)

 

 

 Školní výlety, studijní a poznávací pobyty, školy v přírodě

 

            v termínech dle dohody s vedením školy