Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Akce školy - stálé

 

Adaptační kurzy                                 1. A     18. 9. – 22. 9. 2017

                                                          P         12. 9. – 14. 9. 2017        

      

       Sportovní akce

 

září x říjen                     2017     Čokoládový závod o rekord dráhy („Čokoládová štafeta“)

leden – únor- březen      2018     Lyžařské výcvikové kurzy

červen                           2018     Sportovní kurzy 3. A, SP

28. červen                     2018     Fotbalový turnaj VG

27. červen                     2018     Sportovní dny nižšího a vyššího gymnázia

 26. červen                   2018      XX. ročník Memoriálu prof. Šimka (lehkoatletický den školy)

        

Kulturní akce

podzim                 2017                Přijímání žáků P a 1. A do cechu studentského

7. 12.                   2017                Den otevřených dveří pro zájemce o studium

19. 12.                 2017                Studentská akademie

16. 2.                  2018                 Maturitní ples

14.5.                  2018                 XIX. ročník Macharova Brandýsa

      

 

       Činnost probíhající v průběhu celého roku

      

-          akce organizované Přírodovědnou společností Dr. Ant. Bečváře (1x - 2x měsíčně)

-          návštěvy divadel v Mladé Boleslavi a v Praze (5 představení Ml. Bol. + dle výběru z nabídky pražských divadel)

 

 

Školní výlety, studijní a poznávací pobyty, školy v přírodě

 

            v termínech dle dohody s vedením školy