Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Konzultace

      7. září 2017                Informativní schůzka pro rodiče studentů primy a 1. ročníku

      7. září 2017                    Setkání volených zástupců tříd za Spolek rodičů s vedením školy

      14. listopadu 2017         Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí

                                               (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby

                                               a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů

       leden 2018                      Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za 1. pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím

                                               (individuálně s jednotlivými vyučujícími)

       Duben 2018                    Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za III. čtvrtletí

                                               (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů

        červen 2018                   Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za 2. pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím (individuálně s jednotlivými vyučujícími)