Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Konzultace

      

    5. září 2018               Informativní schůzka pro rodiče žáků primy

    12. září 2018             Informativní schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku

    12. září 2018             Setkání volených zástupců tříd za Spolek rodičů s vedením školy

    13. listopadu 2018      Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí                                                  (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby                                                a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů

    leden 2019                Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za                                               1. pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím                                           (individuálně s jednotlivými vyučujícími)

     duben 2019             Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za III. čtvrtletí                                                 (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby a                                             zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů

    červen 2019            Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za                                                2. pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím                                           (individuálně s jednotlivými vyučujícími)