Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Konzultace

 

6. září 2016                Informativní schůzka pro rodiče studentů primy a 1. ročníku

6. září 2016                Setkání volených zástupců tříd za Spolek rodičů s vedením školy

15. listopadu 2016           Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za I. čtvrtletí                                                           (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby                                                   a zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů

leden 2017                      Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za 1.                                        pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím                                           (individuálně s jednotlivými vyučujícími)

10. dubna 2017              Konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za III. čtvrtletí                                           (s třídními profesory v kmenových třídách, poté dle potřeby a                                           zájmu s ostatními vyučujícími), schůze Spolku rodičů

červen 2017                   Individuální konzultace pro rodiče o prospěchu a chování za 2.                                         pololetí po telefonickém či emailovém kontaktu s vyučujícím                                           (individuálně s jednotlivými vyučujícími)

 

Další individuální informace pro rodiče poskytnou třídní učitelé nebo vyučující jednotlivých předmětů po vzájemné dohodě. O závažných nedostatcích v chování a prospěchu, zvláště pak po hodnocení
v I. a III. čtvrtletí budou rodiče, kteří se nezúčastní konzultace, informováni písemně.