Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2016/2017 se koná podle ustanovení (§ 77 a následující) z.č. 561/2004 Sb. (školský zákon)v platném znění, ve znění z.č. 178/2016 Sb., s účinností ke dni 1. 9. 2016 a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění poslední změny vyhláškou č. 197/2016 Sb., s účinností dnem 1. 9. 2016. 

 

MATURITA 2017

 

 ○    Společná část maturitní zkoušky

       

     ·  Povinné zkoušky:

 

-          z českého jazyka a literatury

skládá se z dílčích zkoušek:

didaktického testu

písemné práce

ústní zkoušky před maturitní komisí

-          z cizího jazyka     nebo    z matematiky (didaktický test)

(ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ)

skládá se z dílčích zkoušek:

didaktického testu

písemné práce

ústní zkoušky před maturitní komisí

 

Povinné zkoušky mají jednotnou úroveň zadání a žáci si je volí dle svého svobodného rozhodnutí.

 

  • ·  Nepovinné zkoušky

 

      Žák si může (ale nemusí) zvolit až dvě nepovinné zkoušky z této nabídky: 

-          Anglický jazyk

-          Německý jazyk

-          Francouzský jazyk

-          Španělský jazyk

-          Ruský jazyk

-          Matematika

 

Nepovinné zkoušky se konají podle stejných pravidel jako zkoušky povinné.

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze zkušebního předmětu, z něhož koná povinnou zkoušku.

 

 

  • Profilová část maturitní zkoušky

 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek s možností konat až dvě nepovinné zkoušky

 

 

  • Forma profilových zkoušek: ústní zkoušky před maturitní komisí

 

 

  • Žáci si volí zkoušky z této nabídky:

             

            cizí jazyk ( ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, SPJ)

            latina

            matematika

            deskriptivní geometrie

            základy společenských věd

            biologie

            fyzika

            chemie

            dějepis

            zeměpis

            informační a komunikační technologie

            dějiny umění

 

MATURITNÍ TĚMATA:

Jazyky :

ANJ, FRJ,

NEJ, SPJ

matematika

deskriptivní geometrie: 4.A, OKTÁVA

zklady společenských věd

biologie

fyzika

chemie

dějepis

zeměpis

informační a komunikační technologie

ŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL