Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Školní psycholog

Žáci mají nárok na poradenské služby. Poradenské služby ve škole poskytuje výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog.

Poradenské služby - śkolní psycholog Mgr. Jana Nováčková (janovackova@gmail.com)