Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Pedagogické rady

  

    28. srpna 2017                Zahájení práce a příprava školního roku 2017/2018

    1. září  2017                    Organizace školního roku 2017/2018

    14. listopadu 2017         Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí

    23. ledna 2018               Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

     duben 2018                  Hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí

    25. června 2018           Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

 

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedag. radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.