Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Pedagogické rady

       25. srpna 2016              Zahájení práce a příprava školního roku 2016/2017

       31. srpna 2016              Organizace školního roku 2016/2017

       15. listopadu 2016         Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí

       24. ledna 2017              Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

       7 .dubna 2017              Hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí

       26. června 2017            Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

 

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedag. radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.