Gymnázium J. S. Machara
Brandýs nad Labem

Pedagogické rady

  

    27. srpna 2018                Zahájení práce a příprava školního roku 2018/2019

    13. listopadu 2018          Hodnocení prospěchu a chování za I. čtvrtletí

    29. ledna 2019                Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí

     duben 2019                    Hodnocení prospěchu a chování za III. čtvrtletí

    24. června 2019              Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí

 

Mimořádné a provozní pedagogické rady se svolávají podle potřeby. Ředitel školy zřizuje pedag. radu jako svůj poradní orgán, projednává s ní všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne.